Servikal Disk Protezi

Boyun fıtığı tedavisinde servikal disk protezi günümüzde tek seviye disk herniasyonlarında tercih edilebilen bir cerrahi yaklaşımdır. Servikal disk protezi uygulamasının mobiliteyi (hareketi) koruyan bir cerrahi olması, komşu segment hastalığı dediğimiz hastalıklı diskin üstünde ve altındaki disk aralıklarında yeni boyun fıtığı oluşma oranının azlığı ve erken işe dönme gibi avantajları vardır.

Yanda filmleri görülen hastamız 35 yaşında, bir aydır boyundan sağ kola vuran ağrı, sağ el parmaklarında uyuşma ve kuvvet kaybı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastamızda C6-7 disk aralığında sağ C7 sinir köküne bası yapan boyun fıtığı vardı.

Hastamıza servikal disk protezi uygulandı. Ameliyatından sonra boyunluk kullanılmadı ve 3 hafta sonra aktif iş hayatına geri dönmüştür.