Çok Seviye Dar Kanal ve Bel Kayması

Spinal dar kanal ve bel kayması lomber diskin dejenerasyonu (bozulması) ile başlayan bir sürecin sonucunda görülür. Dar kanal ve dejeneratif bel kayması genellikle 55 yaş sonrasında görülen bir durumdur. Sunulan olguda belde çok seviyeli dar kanal ve bel kayması görülmektedir. Bu hastalarda bel ağrısıyla beraber yürüme güçlüğü yürümeyle bacaklarda uyuşma ve ağrı sıklıkla görülür.

Tedavisi dekompresyon dediğimiz omurilik kanalının açılması ve omurganın stabilize edilmesi ve füzyon ile desteklenmesidir. Yandaki olguda da 3 seviye TLIF ve dekompresyon ile birlikte füzyon işlemi gerçekleştirilmiştir.